Rehabilitatsiooniteenus

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit pakub rehabilitatsiooniteenuseid kuulmispuudega lastele.

Teenusele registreerimine:
Tel/faks 6008552; tel/SMS 5201428; e-mail eklvl@eklvl.ee

Rehabilitatsiooniteenuste osutamine toimub kokkulepitud ajal Tallinnas Ehte 7 (Tallinna Heleni Kooli majas), vajadusel läheme kohapeale nõustama õpetajaid jt spetsialiste.

Asume Põhja-Tallinna linnaosas, Pelgurannas. Kohale saab sõita bussiga 26, 32, 33, 40, 48 ja trolliga 9 “Nisu” peatusesse.
Rehabilitatsioonimeeskond on eestikeelne, vajadusel kõneleme ka vene keeles ja suhtleme  viipekeeles. Klient peab ise korraldama omale vajadusel isikliku abistaja. Majas on lift, kaldtee.

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:

Epp Müil                               meeskonna juht, eripedagoog-nõustaja
Liina Luht                            eriarst
Külli Terras                         sotsiaaltöötaja, viipekeeletõlk
Žuljetta Hinto                    füsioterapeut, tegevusterapeut
Inge Tael                             psühholoog
Kaia Maripuu                         surdologopeed, surdopedagoog
Irina Stoupchaya                   surdologopeed, surdopedagoog (venekeelsed lapsed)
Raili Loit                               logopeed, eripedagoog, viipekeeletõlk
Annika Ikkonen                     logopeed
Helle Uuring                          logopeed
Reet Adama                         eripedagoog
Birgit Eström-Andreas    eripedagoog, viipekeeletõlk
Liis Mardi                             eripedagoog
Osutatakse järgmisi teenuseid:

 • Rehabilitatsioonihindamise- ja planeerimise teenus (rehabilitatsiooniplaani koostamine)
 • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamise teenus (kuidas kasutada rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuseid)
 • Logopeedi teenus (individuaalne, perele, grupile)
  • Kõnepuude korrigeerimine (häälikuseade)
  • Kõne ja suhtlemisoskuste kujundamine (kuuldetaju arendamine, suultlugemise õpetamine, kõne parandamine, säilitamine, kinnistamine)
 • Eripedagoogi teenus (individuaalne, perele, grupile)
  • Kommunikatsioonioskuste ( viipekeele õpetus, eesti keele õpetus) õpetamine
  • Sotsiaalsete oskuste õpetamine
  • Tunnetustegevuse arendamine
  • Pedagoogiline nõustamine (kasvatusprobleemid)
 • Psühholoogi teenus (individuaalne, perele, grupile)
  • Nõustamine ja psühhoteraapia isiksusest ja suhetest tingitud toimetuleku-probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perele, grupile)
  • Nõustamine, juhendamine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks
  • Info sotsiaaltoetustest, -teenustest jms, kliendi lähivõrgustiku töö koordineerimine
 • Füsioterapeudi teenus (individuaalne, grupile)
  • Liikumisvõime ja tegevuskeskkonna hindamine, nõustamine ja kohandamise soovitused
  • Individuaalsete liigutuslikku arengut soodustavate ja säilitavate kavade koostamine, läbiviimine ja tulemuslikkuse hindamine
  • Liikumisabivahendite vajaduse hindamine ja kasutusõpetus
 • Tegevusterapeudi teenus (individuaalne, grupile)
  • Igapäevaelus toimetuleku õpetamine
  • Tegevusvõime täpsustamine, kujundamine
 • Rehabilitatsiooniteenuse osutamine majutamisega (üksikjuhtumitel)

 

Rehabilitatsiooniteenuse piirmäärad 

—Puudega lapsed 1 398 eurot aastas
—Puudega tööealised 483 eurot aastas