EKLVL

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate (EKLVL) sihiks on eelkõige toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed, samuti tõstatada kuulmispuuetega laste ja nende perede probleemid laiemas avalikkuses.

Millega tegeleb EKLVL:

  • Perede ja ametnike nõustamine kõigis kuulmispuudega lapsega peret puudutavates küsimustes: grupiviisiline, individuaalne EKLVL kontoris, veebilehe foorumis, telefoni ja e-maili teel;
  • Laste hariduse, huvitegevuse, kutseõppe ja tööhõive arendamisele kaasaaitamine;
  • Laste-, keele- ja rahvusvaheliste laagrite korraldamine;
  • Koolitused peredele: viipekeele kursused, loengud, vestlusringid, konverentsid;
  • Tehniliste abivahendite kättesaadavuse parandamine kuulmispuuetega inimestele;
  • Viipekeele propageerimine ühiskonnas;
  • Trükiste, infomaterjalide väljaandmine: infoleht ja – voldikud, veebilehe arendus jms.;
  • Koostöö teiste analoogilist tööd tegevate organisatsioonidega Eestis ja mujal;
  • Kuulmispuudega lapsi ja peresid puudutava seadusandluse parandamine: seadusandlusesse parandusettepanekute tegemine, seaduste tutvustamine peredele, kaitseb kuulmispuuetega laste ja nende perede huve võimu- ja valitsusorganites.