EKLVLi 20. aastapäeva juubelkonverentsOlete oodatud 11. novembril 2011 Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu
20. aastapäeva konverentsile Tallinna Linnavolikogu hoone III korruse saalis
(Vana-Viru 12).

Osalema on oodatud kuulmispuudega laste vanemad, pedagoogid, sotsiaaltöötajad, logopeedid, erinevad spetsialistid ja teised huvilised.

Tõlge eesti viipekeelde.

Konverents on osalejatele tasuta.
Konverentsi toetab Hasartmängumaksunõukogu.

Täiendav info: www.eklvl.ee ; e-mailil eklvl@eklvl.ee

Vt Lisa: konverentsi kava